+385 51 327-555
member
Dr. Mario Zambelli

Operacija "klempavih" ušiju

otoplastika

Operacija "klempavih" ušiju

Korekcija odstojećih ("klempavih") ušiju je jedan od najčešćih zahvata koji se izvodi u dječjoj dobi, a ponekad se tom zahvatu podvrgavaju i ljudi starije životne dobi. Rast i razvoj ušne školjke završava u 4. godini života te je nakon toga moguće operativno korigirati ušku. Preporučljivo je zahvat na djeci učiniti prije polaska u školu, čime mogu izbjeći zadirkivanje od strane vršnjaka koje je česta pojava u toj dobi, a može imati neželjene posljedice u kasnijem psihološkom formiranju ličnosti.

Princip operacije je u modeliranju hrskavice uha te priljubljivanju ušne školjke prema glavi. Zahvat traje oko 30 minuta do jednog sata. Može se izvesti u lokalnoj ili općoj anesteziji. Povoji oko glave ostaju tjedan dana, a šavovi se odstranjuju nakon skidanja povoja. Operativni rez je teško vidljiv jer se nalazi u naboru između uha i glave. Nakon odstranjivanja šavova preporučuje se preko noći nositi povez preko ušiju kroz narednih mjesec dana.

Sva dodatna pitanja možete uputiti dr. Zambelliju tijekom predoperacijske konzultacije ili putem e-maila.

Dr. Mario Zambelli je član Američkog društva plastičnih kirurga (ASPS). Više informacija o estetskim i kirurškim zahvatima koje radimo u našoj klinici možete saznati i na stranicama www.plasticsurgery.com

Često postavljena pitanja
PRONAĐITE ODGOVORE KOJI VAS ZANIMAJU
Zašto se rade predoperacijske fotografije?

Fotografije pacijenta u profilu i en-faceu koriste se tijekom predoperacijske konzultacije te za uspoređivanje s postoperacijskim rezultatima. One se pohranjuju u našoj arhivi.

Za dodatne informacije o operaciji možete posjetiti web stranicu ASPS-a.

Koliko dugo se ostaje u poliklinici nakon zahvata?

Zahvat se može obaviti ambulantno, što znači da pacijent istog dana može otići kući ili može preventivno ostati u stacionaru poliklinike jedan dan.

Za dodatne informacije o operaciji možete posjetiti web stranicu ASPS-a.

Tko se brine o meni nakon zahvata?

Dok ste u poliklinici, o vama se brine naša dežurna služba tijekom 24 sata. Nakon otpusta možete u slučaju potrebe kontaktirati našu polikliniku, također 24 sata dnevno.

Za dodatne informacije o operaciji možete posjetiti web stranicu ASPS-a.

Naručite se za zahvat - operacija "klempavih" ušiju
i zatražite neobavezujući pregled
+385 51 327-555